Wat is een therapeutisch gesprek?

Volgens mijn definitie is een therapeutisch gesprek een gesprek waarbij je onverdeeld aandacht krijgt voor “iets” wat je bezighoudt, “iets” waardoor je niet meer verder kunt, een gesprek dat je een opening biedt om weer verder te kunnen. Een therapeutisch gesprek kan een zeer persoonlijk karakter hebben, maar ook meer theoretisch, spiritueel van aard zijn. Dat ligt er maar aan waar je behoefte aan hebt.

Waarom is een therapeutisch gesprek nodig?

Soms is het niet mogelijk of niet voldoende een goed gesprek te voeren met een vriend of familielid. Ook kun je simpelweg op zoek zijn naar een gesprekspartner met levenservaring en kennis van spiritualiteit.

Hoe voer ik met jou een therapeutisch gesprek?

Ik kan goed luisteren, heb geleerd goede vragen te stellen, kan problemen en interesses analyseren, en ben in staat onderwerpen van verschillende kanten te benaderen. Het therapeutische gesprek kan gaan over jouw verlegenheid, over de toekomst van de mensheid, over je verborgen wensen, over jouw ‘is dit alles’ gevoel, over jouw dominante opvoeding, enzovoorts. Elk thema dat ook maar enigszins een raakvlak met spiritualiteit heeft kan ter sprake komen.

Wat kan ik verwachten van een therapeutisch gesprek?

Ik ben niet gebonden aan een leer of aan uitgangspunten en zal dan ook geen visie verkondigen. Als het passend is zal ik mijn eigen ideeën en ervaringen ter sprake brengen, maar je zult van mij zeker niet te horen krijgen welk werk je moet gaan doen, op welke partij je moet stemmen of welke religie je aan moet hangen. Ik doe geen toekomstvoorspellingen. Ik kan je wel helpen, mede ondersteund door mijn mediumschap je eigen vermoedens te formuleren, de bron van je onzekerheid op te sporen en te zoeken naar volkomen nieuwe mogelijkheden.
Het meest belangrijke vind ik, dat mijn aanpak ertoe leidt, dat je zelf je oplossingsmodel gaat “vinden”, dat je je eigen leven weer overziet.

Wat is te verwachten van een therapeutisch gesprek in de laatste levensfase?

Als je weet, dat je niet lang meer te leven hebt, is het prettig zo goed mogelijk te zorgen voor behoud van de kwaliteit van leven. Vaak komen gedachten naar boven die je zou willen delen met een “neutrale” persoon, iemand die betrokken is bij jouw verhaal en niet emotioneel reageert. Iemand, die je kan helpen vragen waar je niet goed uitkomt inzichtelijk te maken.
Een goed gesprek kan een louterende (ontspannende) werking hebben zowel bij de patiënt als bij de huisgenoten.

Wil je meer weten over therapeutische gesprekken? Neem contact met me op via het contactformulier of bel: 015-2570775.