Mediamiek consult

Wat is dat?

Volgens Wikipedia duidt de term “medium” op een veronderstelde gave waardoor iemand denkt communicatie te ervaren met de geesten van overledenen, engelen, of andere immateriële entiteiten.

Binnen de parapsychologie werd de term medium vroeger vaak gebruikt voor alles wat tegenwoordig in Nederland als ‘paranormaal’ wordt aangeduid. Zo sprak men van mediamieke gaven, waar het zaken betreft als helderziendheid, heldervoelendheid, telepathie etc.

Binnen het spiritualisme/spiritisme wordt de term medium gebruikt om personen mee aan te duiden die boodschappen van overledenen zouden kunnen doorgeven.

Begripsverwarring: de betekenis van de term ‘medium’ is niet eenduidig. Sommige helderzienden noemen zich ‘paragnost’ en anderen ‘medium’. Ook combinaties komen voor, zoals ‘paranormaal medium’, ‘helderziend medium’, ‘paragnostisch medium’ etc.

Hoe werkt mediumschap bij mij?

Door mijn verhoogde gevoeligheid, ervaring en continue ontwikkeling kan ik je door middel van een healing, een reading of een goed gesprek (mediamiek consult) helpen meer inzicht in jezelf te krijgen, ter ondersteuning in de processen waar je doorheen gaat. Door allerlei bijzondere ervaringen die ik heb gehad besloot ik in 2008 naar  Engeland te gaan, waar ik sindsdien regelmatig cursussen volg bij het Arthur Findlay College. De cursussen helpen mij mijn mediamieke kwaliteiten beter te ontwikkelen en mezelf beter te leren kennen.

Wanneer ga je naar een medium?

Tijdens het mediamieke consult kunnen diverse zaken aan bod komen zoals emotionele problemen, stress, verstoorde relaties, angst om beslissingen te nemen, levensvragen, eenzaamheid enz. Deze onderwerpen kun je heel breed interpreteren. Waar het in de praktijk op neer komt is, dat je tijdens het consult begeleiding krijgt in het ontwarren van je problematiek. Wil je meer informatie over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met me op.

Reading

Een reading kan op verschillende manieren gedaan worden.

A. De spirituele reading, waarbij ik contact maak met iemand in de spirituele wereld die je heel dierbaar is. Nadat wij samen hebben geverifieerd, dat ik de juiste informatie over de overleden persoon aan je heb doorgegeven en dat mijn informatie juist is, vindt ter afsluiting van de sessie een genezend proces plaats.

B. Een reading waarbij ik een intuïtieve waarneming doe van jouw energie in interactie met je omgeving. Het is een stroom praktische informatie van je uitstraling, een momentopname tegen de achtergrond van het verleden en met verwijzingen naar de toekomst. In je energieveld is deze informatie te zien. Het biedt je de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief, eigen antwoorden te vinden op je vragen. Je komt bij de essentie van datgene waar je mee bezig bent en wordt gestimuleerd om optimale keuzes te maken.